Termeni și condiții privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Termeni și condiții privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul accesării website-ul www.profipet.ro

  1. Aspecte generale

SC PROFIPET COM SRL se angajează să protejeze integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor personale. În acest sens, PROFIPET COM prelucrează datele personale într-un mod care asigură un nivel de securitate adecvat, în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Informatiile disponibile online pe acest website urmăresc să faciliteze accesul publicului la informații despre produsele si serviciile oferite de PROFIPET COM

PROFIPET COM asigură continuitatea funcționării prezentului website, cu sublinierea următoarelor aspecte în privinţa accesării:

  1. este posibil ca unele date să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori din motive neimputabile societatii;
  2. pot exista situații în care serviciile paginii de internet nu pot fi accesate de către utilizatori din motive tehnice sau erori de transmitere a datelor provocate de caracterul distinct al rețelelor web sau de incompatibilitățile legate de programul de navigare (browser de internet) al utilizatorului.
  3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
  1. Date cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
  2. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.
  3. În cazul accesării conturilor din reţelele sociale utilizate de PROFIPET COM (Facebook și Youtube) este necesară utilizarea conturilor  dumneavoastră aferente rețelelor menționate; PROFIPET COM redirecționează programul de navigare utilizat către website-urile respective, situație în care se aplică  politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  4. În contextul desfășurării activității curente, PROFIPET COM poate prelucra următoarele date cu caracter personal, după caz: – nume, prenume, cod numeric personal, adresa (domiciliu/ reședintă), e-mail, adrese de livrare, Codul unic de indentificare fiscala (CUI/CIF) al companiei, numărul de ordine din Registrul Comertului(J), sediul social al firmei, număr de telefon.

III. Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, eventualele abuzuri, precum și   pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate, PROFIPET COM utilizează metode și tehnologii de securitate.

  1. Drepturile utilizatorilor şi exercitarea acestora

Drepturile persoanelor vizate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de retragere a consimtamantului dat, dreptul de a depune plangere la ANSPDCP. 

 

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform drepturilor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

–  vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor Profipet Com SRL la adresa de e-mail dpo@profipet.ro

–    ne puteți contacta prin poştă la adresa:  SC Profipet Com SRL, Ariceștii Rahtivani, DN 72, Km 8, jud.Prahova, cod poștal 107025, in atenția Responsabilului pentru protecția datelor.

Răspunsul la solicitarea dumneavoastră va fi formulat în condițiile și în termenele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

 Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului profipet.ro  prezentele menţiuni, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

 Prin accesarea website-ului profipet.ro  și utilizarea serviciilor oferite de PROFIPET COM prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi. 

MODULELE „COOKIE” ȘI SEMNALIZATOARELE WEB

Utilizăm module „cookie” pentru anumite zone ale site-ului nostru Web. Modulele „cookie” sunt fișiere care stochează informații pe unităţile de hard disk sau browsere.

Ele permit acestui site Web să recunoască dacă l-ați mai vizitat înainte. Modulele „cookie” ne permit să aflăm care secțiuni ale acestui site Web sunt cele mai populare, deoarece putem vedea ce pagini accesează vizitatorii și cât timp petrec pe acestea. Studiind aceste informații putem adapta mai ușor acest site Web pentru a se potrivi necesităților dumneavoastră și va putem oferi o experiență de utilizare mai personalizată. De exemplu, modulele „cookie” ne permit să ne asigurăm că informațiile afișate la următoarea dumneavoastră vizită pe acest site Web se vor conforma preferințelor dumneavoastră.

Puteți configura browser-ul pentru a accepta toate modulele „cookie”, pentru a respinge toate modulele „cookie” sau pentru a vă anunța în momentul în care este trimis un modul „cookie”. Fiecare browser este diferit, deci verificați meniul „Ajutor” al browser-ului dumneavoastră pentru a afla cum să modificați preferințele privind modulele cookie. De exemplu, în Microsoft Internet Explorer, puteți șterge sau dezactiva module cookie selectând „Tools/Internet Options” (Instrumente/Optiuni Internet) și revizuind setările de confidențialitate sau selectând „delete cookies” (ștergere module cookie). Rețineți totuși ca acest site este proiectat pentru a funcționa utilizând module cookie și că dezactivarea acestora poate afecta utilizarea acestui site Web şi vă poate împiedica să beneficiați de acesta în totalitate.

Noi nu facem schimb de module „cookie” cu niciun site aparținănd unei terțe părți și cu niciun furnizor extern de date.

Acest site Web și comunicațiile generate din utilizarea și/sau înregistrarea pe acest site Web, cum ar fi de exemplu, e-mailurile promoționale, pot conține imagini electronice cunoscute sub numele de „semnalizatoare Web”. In general, semnalizatoarele Web funcționează împreună cu modulele cookie și le putem utiliza împreună cu acestea pentru (de exemplu):
– a număra vizitatorii acestui site Web;
– a vedea dacă ați dat curs unui e-mail sau dacă ați făcut click pe un link, de exemplu, atunci când aceasta este o condiție pentru a vă înscrie intr-o competiție;
– a afla cât de eficientă a fost o campanie de marketing sau o competiție;
– a stabili nivelurile de interes pentru anumite elemente sau aspecte ale acestui site Web sau pentru anumite produse și servicii disponibile pe acest site Web;
– a evalua dacă reclamele sau competițiile generează vânzări; sau
– a înțelege cât de popular este un produs sau un serviciu și modul în care nivelurile de interes variază de la un anumit produs sau serviciu Profipet Com la altul.

Profipet Com este operator autorizat de date cu caracter personal.